TarjaKaltiomaa Asioilla on tapana järjestyä. Yhteistyötä ja hyvää tahtoa tarvitaan.

Filosofia: Vanhuus

  • Lohtua vanhuksille ja onnea naisille työelämässä.
    Lohtua vanhuksille ja onnea naisille työelämässä.

 

Kirjahyllyssäni arvopaikalla on Simone de Beauvoirin kirja ”Vanhuus”. Kommentoin tätä rakastetun ranskalaisen filosofin kirjaa lähemmin omassa kirjassani Ruusunmarjoja piikkipensaissa – Vuoropuhelu Simonen kanssa. Kirja on julkaistu e-kirjana Elisa kirjassa vuonna 2016. Simone käsittelee kirjassaan ”Vanhuus” rohkeasti aihetta, josta vaietaan paljon. Hän oli inhimillisenä ihmisenä lähestynyt aihetta paitsi kirjallisuuden kautta myös ihmisenä kohtaamalla sekä oman ikääntymisensä että myös vanhusten tilanteen omassa maassaan kirjoitusajankohtana.

Monesti ihmiselle sanotaan, että varo, mistä haaveilet. Edellisen vuosisadan läntisellä talousalueella on luultavasti eniten haaveiltu, että saisi elää pitkän elämän. Tämä on toteutunut hyvin ja nykyään kannamme tältä osin kuten yleensäkin menneisyyden haaveiden satoa. Näin on sekä hyvässä että pahassa. Ihmisen elinikä on pidentynyt. Keskimääräinen elinikä on noin 80 vuodessa nykyään ja hyvin moni tavoittelee 100 vuoden ikää elämässään.

Runsasväestöisissä maissa vanhuus saattaa näyttää jonkinlaiselta isolta ongelmalta, jossa ihmiskunta ihmeissään tutkailee harmaapäiden ehkä turhalta vaikuttavaa elämäntilannetta. Koko ajan mielessä on, että vanhukset tarvitsevat jotakin ja työikäisten ja vielä voimissaan olevien ihmisten olisi tähän hätään jollakin tavalla vastattava. Näinhän se on. Kuitenkin viime kädessä ja Pietarin porteilla jokainen on itse vastuussa elämästään, vaikka kristillinen ja humaani elämänkatsomus yksinäisenkin hätää lievittää paljon. Eri ikäluokkien, jotka tarvitsevat muiden ihmisten tukea, apuna on yhteiskunnalliset palvelut, joiden varassa koko ihmisen ikä on kuitenkin ihmisen arvoista elämää. Olen some-kirjoituksissani tokaissut muutaman kerran, että vanhuus ei ole yhtä kaunista kuin nuoruus. Tämäkin meidän tässä yleisessä inhimillisyyttä koskevassa huolessamme tulee tunnustaa.

Naisten yhä laajempi osallistuminen työelämään on elämänkaari-ihmisen pelastus. Vielä Simone de Beauvoirin aikaan ei edes Suomessa tai muissa Pohjoismaissa ollut vielä toteutuneena yhtä laaja työelämään ja koulutukseen osallistuminen naisten puolelta kuin meillä Suomessa nykyään on. Naiset ovat omissa haaveissaan yleensä halunneet osoittaa pätevyyttään työelämässä ja nykyään hyvin tunnustetulla hoiva-alalla voi kouluttautua alan kaikille toimintatasoille työntekijöistä johtoportaaseen ja yrittäjiin saakka. Tämä on tuonut hyvää nostetta naissukupuolelle, joka vielä 1900-luvun alussa on kärsinyt tunnustuksen puutteesta sekä kotioloissa että työelämässä, joka tuolloin ei vielä naisille ollut auennut. Arvostuksessa naiset ovat saavuttaneet miessukupuolen oivallisesti eikä minkään maan talous enää voisi olla yhtä vahva ilman naissukupuolen osallistumista työelämään. Avainsana Suomessakin on ollut hyvä koulutus, hyvät koulutusmahdollisuudet. Hoiva-alaa arvioitaessa kokonaisuutena kannattaa huomioida, että ala on vielä uusi ja etsii kehittymisuomiaan, joten kuohunta hoiva-alalla on luonnollista nykyään. Kaikissa ongelmatilanteissa neuvonpito, jossa kaikkia osapuolia kuullaan on tarpeen.

Suomessa on osattu vanhusten hoivan suhteen toimia maltillisesti ja ammattitaitoisesti. Vanhuksia ja heidän omaisiaan kuullaan kyselylomakkeiden avulla, joten saadaan selville palvelun kokonaistaso. Tietenkin sen lisäksi vuorovaikutus henkilökunnan, vanhusten ja omaisten välillä on tärkeää.

Olen mielessäni siunannut Simone de Beauvoirin, aikamme yhden suurista filosofeista, näkemyksiä elämän eri aloilta. Rohkeana naisena hän kirjoissaan ja kirjoituksissaan on tuonut esille niitä kipeitäkin ongelmia, joita ihmiselämässä väistämättä on. Hän on ylhäisenä ihmisenä kuitenkin ollut lähellä kansaa eikä ole pelännyt kohdata ihmisten ongelmia. Lämpimät sympatiani seuraavat tätä rohkeaa naista hänen omassa taivaselämässään.

Varo haaveitasi, ne voivat toteutua. On toteutunut sekä pitkä elämä, että naisten mahdollisuus osallistua ja päteä työelämässä. Toisin kuin nykyään julkisuudessa usein puhutaan, itse tunnustan, että sukupuoli vaikuttaa ihmisen valintoihin muun muassa työelämässä. Sukupuoli on persoonallisuuden määräävin tekijä ja vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen paljon myös lajin jatkumisen käyttäytymisessä. Kirjailijana ensimmäisiä oivalluksia työni alun vaiheissa ja sen edetessä on ollut ”Itsehän me tänne palaamme”. Tarkoitan tällä, että jopa yksilötasolla on mahdollista, että elämä jatkuu. Kun ihminen keskittyy johonkin työhönsä, hän saattaa löytää sen langanpätkät ja lankarullan myös uudessa elämässään joskus. Itselleen kannattaa olla uskollinen. Elämänkaari-ihmisellä on lapsuus – aikuisikä – vanhuus. On luonnollista hyväksyä tämä ihmisenä ja antaa elämänvirran kannatella. Lisää ajatuksiani elämän jatkumisesta on e-kirjoina julkaistuissa kirjoissani Kristillinen filosofia, osat 1 – 4.

Tervetuloa lukijaksi! Simone de Beauvoirin kirjoja löytynee edelleen kirjakaupoista, mutta itse löysin oman kappaleeni antikvaari.fi-sivuston kautta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

(Facebook SFY) Filosofi ja kirjailija Simone de Beauvoir oli (on) yksi oman aikamme merkittävimmistä ihmistieteitä tutkivista filosofeista. Hän osoitti kirjoissaan yhteiskuntaa vaivaavia ongelmia ja toi niitä esille älykkäästi ja viisaasti, rauhalliseen tyyliinsä. Näihin ongelmiin on nykyään tartuttu ja ongelmiin on tehokkaasti puututtu. Ongelmia oli naisten arvostuksen puute jopa perhe-elämässä, osallistumattomuus työelämään sekä vaikeus saavuttaa yhteiskunnallisia johtoasemia. Koulutus on ollut kaikkiin näihin osa-alueisiin ratkaisu. Naiset ovat voineet kouluttautua mm. hoiva-alan johtotehtäviin, yrittäjiksi ja työntekijöiksi. Katvealue, jolla naisia alistettiin jopa yhteiskunnan ulkopuolella tapahtuvaan mitätöintiin, on pienentynyt meidän aikanamme.

Tämän blogin suosituimmat

Kirjoittajan suosituimmat Puheenvuoro-palvelussa